Välkommen till min värld, där min själ hittar hem. 

I skogen, vattnet och bland det allra, allra minsta.
Annika Johnsson - Naturfotograf.

MACRO


Det minsta på vår jord är också det viktigaste. Våra insekter och växter spelar en avgörande roll för allt liv. Att se och uppmärksamma höjer förståelsen och kärleken till livet och kanske också till oss själva.

SKOG


När själen får ro och ögonen kan vila på det stillsamma och vackra. Att föra in skog i hemmen bringar just stillhet och ro till våra sinnen. Jag försöker fånga det min själ ser och känner och min förhopning är att du ska känna du också.

VATTEN


Vatten trollbinder oss med dess speglingar och skiftningar olika förhållande ger. Ett vattenfall, en kvick bäck eller en vacker stilla sjö. Vatten ger både lugn och energi men framföra allt är det källan till allt levande på vår jord.